Reino Loppinen

Tove Jansson, enkeltkort

0,00 kr 20,00 kr
Inkl. mva

Tove Janson er Mummitrollets mor og en av Finlands best kjente kunstnere. Gjennom en rekke biografier og filmer om Tove Jansson har vi også lært hvor nært forbundet kunsten og livet var for henne, og hvordan hun påvirket samfunnets verdier; ikke først og fremst som en revolusjonær fanebærer, men gjennom egen levemåte og livsvalg. I dag løftes hun frem som et feministisk ikon over hele verden.

Maks 5 gratiskort pr. bestilling.

Tove Jansson enkeltkort, offsettrykk, 10 x 15 cm. Foto: Reino Loppinen. Trykt på et miljøgodkjent trykkeri i Finland.